Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

LOKALNA AKADEMIA WOLONTARIATU

LOKALNA AKADEMIA WOLONTARIATU

wskazówki dla wolontariuszy i młodych liderów

Opracowanie i wydanie publikacji było istotne w kontekście realizowanego projektu. Publikacja zawiera informacje dotyczące: 

samego zadania tj. zrealizowanych działań - reportaż, osiągniętych celów i wskaźników, grup docelowych; 

istotnych treści z zakresu wolontariatu tj. informacje zgodne z programem warsztatów: rozwój osobisty, edukacja obywatelska, partycypacja, konsultacje społeczne, młodzi liderzy, samoorganizacja i reprezentacja środowiska, wolontariat, ekonomia i przedsiębiorczość społeczna.

Publikacja zawiera także kolorowe autorskie fotografie oraz tekst questu. Nakład: 250 szt. 

 

Do pobrania publikacja.

Robimy Quest! - Warsztaty w ramach zadania „Akademia Młodego Obywatela”

W dniach 16,17,18 sierpnia 2017 r. dla uczestników projektu „Akademia Młodego Obywatela” zorganizowano warsztaty „Robimy Quest!”.   

Warsztaty odbywały się w użyczonej sali w  Zespole Niepublicznych Szkół Wiliams oraz w terenie. 

W ramach warsztatów: 

Dzień I - Historia Chełma i powiatu chełmskiego.

Poruszane w trakcie warsztatów zagadnienia dotyczyły najciekawszych wątków historycznych, odkrywano lub przypominano miejsca pamięci i dziedzictwa kulturowego, zabytki legendy związane z regionem. Odkrywano dziedzictwo przyrodnicze - zabytki przyrodnicze, pomniki przyrody, miejsca unikalnych obiektów przyrodniczych. 

Dzień II Przedstawienie metody questingu

W ramach zajęć dokonano inwentaryzacji zasobów dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego. Wyznaczono propozycje trasy questu. Grupa uczestników wykonała pracę w terenie – przejście zaproponowanej ścieżki, układano propozycje do zamieszczenia w queście. Na podstawie informacji zebranych w terenie ustalono motyw przewodni, szczegółową trasę i rozpoczęto tworzenie wierszowanej instrukcji questu. 

Dzień III Prezentacja stworzonych instrukcji questu

Dokonano poprawek i uzupełnień, opracowywana została mapka questu. W dalszym ciągu pracowano nad wskazówkami dotyczącymi sposobu poruszania się i przekazywania wiedzy. Przygotowano elemeny graficzne do mapy, wybrano zdjęcia, omówiono kształt pieczątki. Ostatecznie przetestowano ścieżkę. 

W ramach warsztatów przygotowana została wstępna wersja questu. Quest nosi tytuł "DanQuest Tajemnice chełmskiej górki. Gra terenowa". Dotyczy historii chełmskiej górki - miejsca historycznego, legendarnego, kojarzonego z Ziemią Chełmską. 

Po zakończonych warsztatach roboczą wersję opracowanego questu skonsultowano z polonistą i grafikiem. Następnie zlecono do wydruku.

 robimy quest_1

robimy quest_2

robimy quest_3

robimy quest_4

robimy quest_5

robimy quest_6


Do pobrania – DanQuest. Tajemnice chełmskiej górki. Gra terenowa. - strona_1strona_2


Warsztaty Akademia Młodego Obywatela

 

Warsztaty Akademia Młodego Obywatela zorganizowane zostały i odbyły się w okresie kwiecień - sierpień 2017 roku. Zajęcia odbyły się w placówce oświatowej współpracującej ze Stowarzyszeniem - Zespole Niepublicznych Szkół WILIAMS.

W ramach warsztatów zrealizowano następujące bloki tematyczne:

1. Edukacja dla rozwoju osobistego 5 godz. W ramach programu: warsztaty samopoznania i indywidualnych kompetencji społecznych - motywacja, komunikacja, wyznaczanie celów, rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych.

2. Edukacja obywatelska 11 godz. W ramach programu min.:

ü      Społeczeństwo obywatelskie – definicje, przykłady wzorcowych społeczeństw, droga do społeczeństwa obywatelskiego, filary społeczeństwa obywatelskiego - organizacje pozarządowe, fundacje;

ü      Jak Polacy rozumieją społeczeństwo obywatelskie - badania ankietowe, przykłady inicjatyw oddolnych, budżet obywatelski;

ü      Social media - nowa odsłona społeczeństwa obywatelskiego; społeczeństwo obywatelskie w liczbach;

ü      Budżet obywatelski;

ü      Partycypacja;

ü      Konsultacje społeczne;

ü      Debata publiczna.

3. Animacja młodzieżowych liderów 11 godz. W ramach programu min.:

ü      Stowarzyszenia i fundacje - różne formy prawne;

ü      ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Prawo o fundacjach;

ü      Zasady i formy współpracy z administracją;

ü      Zakładanie organizacji Krok po kroku - procedury prawne i administracyjne.

4. Nauka samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej -11 godz. W ramach programu min.:

ü      Przykłady aktywności w życiu publicznym - samorząd uczniowski, młodzieżowe rady miast i gmin;

ü      Uwarunkowania prawne, procedury powoływania, zakładania podmiotów reprezentacji młodzieżowych, Warsztaty tworzenia i planowania działalności reprezentacji młodzieżowej;

ü      Planowania działalności samorządu szkolnego/ studenckiego.

 5. Wolontariat 14 godz. W ramach programu:

ü      Historia wolontariatu na świecie;

ü      Rozwój wolontariatu w Polsce;

ü      Wolontariat w Polsce obecnie;

ü      Regulacje związane z wolontariatem;

ü      Karta wolontariusza;

ü      Kodeks etyczny, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

ü      Przykład porozumienia zawieranego przez organizację z wolontariuszem;

ü      Przykładowe scenariusze zajęć dla wolontariuszy, zajęcia praktyczne w szkole z małymi uczniami.

6. Ekonomia społeczna- 14 godz. W ramach programu:

ü      Wprowadzenie, definicja, rys historyczny;

ü      Uwarunkowania prawne i instytucjonalne ekonomii społecznej;

ü      Przegląd lokalnych inicjatyw ekonomii społecznej;

ü      Spółdzielnie socjalne, spółdzielnie uczniowskie, uwarunkowania prawne i formalne działalności. 

 

 

warsztaty akademia_ml_obyw

 

Zadanie „Akademia Młodego Obywatela”

współfinansowane ze środków
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej w ramach

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 

 

Warsztaty „Aktywność obywatelska w organizacjach i przedsiębiorstwach społecznych”

W dniach 11—12 sierpnia 2017 uczestnicy projektu „Akademia Młodego Obywatela” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”  uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach z zakresu działań obywatelskich w organizacjach i przedsiębiorstwach społecznych pn. „Aktywność obywatelska w organizacjach i przedsiębiorstwach społecznych” w Ostrowcu Świętokrzyskim i miejscowości Bałtów. Wyjazd był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Swoją wizytę uczestnicy rozpoczęli zwiedzaniem Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” w miejscowości Sudół niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie mieli możliwość zejścia do kopalni krzemienia z przed prawie 5 tys. lat.

Kolejnym punktem było poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnicy poznali działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „SZANSA”. Kierownik WTZ Pan Robert Rogala przedstawił pracę placówki, prowadzone pracownie w ramach WTZ oraz osiągnięcia swoich podopiecznych. Uczestnicy w ramach wizyty mogli zakupić upominki zrobione przez podopiecznych WTZ.

      Kolejnym punktem była wizyta w Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Fundację „Pomocna Dłoń”. Podobnie jak w czasie wizyty w poprzedniej placówce, uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy w CIS, zasadami funkcjonowania CIS, korzyściami jakie niesie uczestnictwo w placówce, osiągnięciami.  

Podsumowaniem dnia była wspólna kolacja przygotowana przez obsługę w Hotelu Red w Ostrowcu.

Kolejny dzień rozpoczął się wyjazdem do miejscowości Bałtów, gdzie w Centrum Konferencyjnym w Klubie „Bałtek” miały miejsce warsztaty prowadzone przez  Pana Marcina Marca – kluczowego doradcę ogólnego w Kielecko – Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Magdalenę Wójtowicz-Specjalistę ds. Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Jarosława Kubę -Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ‘’Krzemienny Krąg’’. W ramach warsztatów uczestnicy poznali działalność Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz oferowanych w ramach KOOWES form wsparcia. Poznali także historię Gminy Bałtów, historię powstania podmiotów i przedsiębiorstw ekonomii społecznej, działających na terenie gminy Partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.  

Kolejny elementem dnia było zwiedzanie atrakcji turystycznych stworzonych i prowadzonych przez różne podmioty na terenie Bałtowa. Uczestnicy podążyli tropem dinozurów w Jura Park, odwiedzili Oceanarium, Zwierzyniec Dolny, wystawę miniatur zamków i pałaców. Uczestniczyli także w Queście „Żydowski Jar”. 

Wieczorem, po ciężkim dniu wszyscy relaksowali się przy grillu w Hotelu Red.

Przejście i rozwiązanie Questu poprzedniego dnia, było wstępem do kolejnego dnia warsztatów poświęconego tej formie gier terenowych. Uczestnicy dowiedzieli się czym są Questy, historię Questingu, jak powstają Questy, rodzaje Questów.   

Po tych warsztatach uczestnicy powrócili do Chełma, gdzie już na kolejnych spotkaniach będą mogli wykorzystać w praktyce wiedzę nabytą w Bałtowie.

Zapraszamy do galerii.

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour