Maj 2012 r.

Mamy już za sobą pierwsze zajęcia z bukieciarstwa oraz gastronomii.

View the embedded image gallery online at:
http://www.swasstella.pl/aktualnoscimns#sigFreeId0a603f7c61

 

Celem szkolenia „Kucharz małej gastronomii” jest nabycie wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie usług kucharza małej gastronomii,

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.swasstella.pl/aktualnoscimns#sigFreeIdff28acf6c4

 

Celem szkolenia „Bukieciarstwo i aranżacje roślinne” jest nabycie wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie usług bukieciarskich i decoupage.

View the embedded image gallery online at:
http://www.swasstella.pl/aktualnoscimns#sigFreeId26206627ba

 

 

Warsztaty motywacyjno-integracyjne

W miesiącu kwietniu 2012 r. odbyły się warsztaty motywacyjno-integracyjne, wyznaczanie celów zawodowych pod nazwa „Kuźnia optymizmu”. Szkolenie było oparte na materiałach udostępnionych jako rezultat projektu PIW EQUAL nr A0518: Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem szkolenia była aktywizacja oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w życiu społecznym i zawodowym, poprawienie relacji i komunikacji z innymi, poznanie samego siebie oraz sporządzenie osobistego planu rozwoju zawodowego.

 

Nasze nowe działanie

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” w Dubience rozpoczęło realizację projektu „Moja nowa szansa”.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.03.2012r. do 31.07.2012r.

Skierowany jest w szczególności do bezrobotnych kobiet z terenu gminy Dubienka, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a w rezultacie przygotować się do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

W ramach projektu proponowane są nastepujące szkolenia:

  1. Warsztaty motywacyjno – integracyjne i warsztaty wyznaczania celów zawodowych.

  2. Szkolenie: „Bukieciarstwo i aranżacje roślinne”.

  3. Szkolenie: „Kucharz małej gastronomii”.

  4. Szkolenie: „Obsługa kas fiskalnych”.

  5. Warsztaty „Abecadło przedsiębiorczości”.

Zapewniamy specjalistyczną kadrę trenerów, odpowiednie warunki szkoleń, materiały dydaktyczne oraz catering.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalnena rzecz aktywnej integracji

Dodatkowe informacje