Warsztaty motywacyjno-integracyjne

W miesiącu kwietniu 2012 r. odbyły się warsztaty motywacyjno-integracyjne, wyznaczanie celów zawodowych pod nazwa „Kuźnia optymizmu”. Szkolenie było oparte na materiałach udostępnionych jako rezultat projektu PIW EQUAL nr A0518: Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem szkolenia była aktywizacja oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w życiu społecznym i zawodowym, poprawienie relacji i komunikacji z innymi, poznanie samego siebie oraz sporządzenie osobistego planu rozwoju zawodowego.

 

Dodatkowe informacje