Nasze nowe działanie

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” w Dubience rozpoczęło realizację projektu „Moja nowa szansa”.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.03.2012r. do 31.07.2012r.

Skierowany jest w szczególności do bezrobotnych kobiet z terenu gminy Dubienka, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a w rezultacie przygotować się do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

W ramach projektu proponowane są nastepujące szkolenia:

  1. Warsztaty motywacyjno – integracyjne i warsztaty wyznaczania celów zawodowych.

  2. Szkolenie: „Bukieciarstwo i aranżacje roślinne”.

  3. Szkolenie: „Kucharz małej gastronomii”.

  4. Szkolenie: „Obsługa kas fiskalnych”.

  5. Warsztaty „Abecadło przedsiębiorczości”.

Zapewniamy specjalistyczną kadrę trenerów, odpowiednie warunki szkoleń, materiały dydaktyczne oraz catering.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalnena rzecz aktywnej integracji

Dodatkowe informacje