Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie – nasza szansa na rozwój czy teoria oderwana od rzeczywistości?

Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Niezależność nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą, która występuje zazwyczaj w państwach, w których ustrój polityczny jest sprzeczny z wolą większości obywateli

(źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_obywatelskie)

Sięgając do historii odnajdziemy informację, że prawdopodobnie terminu tego jako pierwszy użył Arystoteles, później w jego przednowoczesnej formie jako społeczność cywilna posługiwali się nim tacy filozofowie jak Cyceron, Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith (Teoria uczuć moralnych), Jean-Jacques Rousseau (Kontrakt społeczny) czy Polacy Hugo Kołłątaj, Wincenty Skrzetuski, Hieronim Stroynowski. (źródło: Paweł Stefan Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012)

 

Śledząc dalej literaturę przedmiotu można zauważyć, że społeczeństwo obywatelskie ma swoje cechy charakterystyczne, a aktywni obywatele, którzy je tworzą, to osoby czerpiące satysfakcję ze swoich działań, wpływających na harmonijny rozwój ich samych i ich otoczenia.

Czytaj więcej...

Mobilny Klub Wolontariatu działający przy Zespole Szkół Niepublicznych WILIAMS zainaugurował nowy rok działalności.

W czwartkowe popołudnie grupa młodzieży, która dołączyła do inicjatywy Mobilny Klub Wolontariatu spotkała się w siedzibie klubu – ZSN Wiliams. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Wiliams Sp. z o.o.  Artur Juszczak, który witając nowych wolontariuszy mówił o potrzebie zaangażowania się młodzieży w działania pożytku publicznego.

Aktywnym partnerem klubu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, które wspólnie ze specjalistami z zakresu edukacji, reintegracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu, ekonomii społecznej oraz rynku pracy opracowało innowacyjny program skierowany do młodzieży, dotyczący przedsiębiorczości społecznej na lokalnym rynku pracy, edukacji obywatelskiej oraz animacji młodzieżowych liderów. Program będzie wdrażany w klubie i będzie służył promocji wolontariatu i działalności pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia młodzieży.

„Chciałabym pokonać swoją nieśmiałość. Uczestnicząc tu –chciałabym spełnić się w roli wolontariusza, pomagać innym (…)”  Paulina

„Oczekuję, że poprzez uczestnictwo w projekcie znajdę drogę do tego co chce robić w życiu by mieć z tego przyjemność, poczucie, że jestem komuś potrzebna oraz, że robię coś dobrze (…)”  Klaudia

„ Chciałabym uczestniczyć w akcjach charytatywnych. Chce pomagać osobom potrzebującym. Poprzez uczestnictwo zdobędę  widzę na temat niesienia pomocy oraz poszerzę  ją o nowe tematy (…) Andżelika

 

 

W ramach tegorocznej działalności Klubu zaplanowano szereg przedsięwzięć, które będą realizowane na terenie szkoły i miasta. Pierwszym ważnym wspólnym działaniem była promocja naszego Klubu podczas Miejskich Dni Organizacji Pozarządowych.

 

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour