Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Wierzbica grupa gospodarcza

View the embedded image gallery online at:
http://www.swasstella.pl/getting-started#sigFreeIddf43beacdb

Działania szkoleniowe i aktywizacyjne w KIS

W ramach projektu zrealizowano szereg szkoleń i warsztatów dla beneficjentów służących podniesieniu ich wiedzy oraz pobudzeniu do aktywności zawodowej, w tym między innymi:

- nabycie umiejętności rozwiązywania problemów socjalnych, rodzinnych, mieszkaniowych, uzależnień i korzystania z właściwych instytucji i zakładów leczniczych przez 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w zajęciach z poradnictwa prawnego w KIS 

- podniesienie świadomości z zakresu dostępu do różnych form pracy socjalnej, świadczeń pomocy społecznej, wsparcia członków rodziny i możliwości poruszania się po rynku pracy u 12 uczestników poprzez uczestnictwo w zajęciach z poradnictwa socjalnego, pedagogicznego i doradztwa zawodowego w KIS 

- podniesienie wiedzy na temat umiejętności odkrywania indywidualnych cech i wykorzystywania w życiu do zaspokajania własnych potrzeb oraz nabycie świadomości na temat wzajemnej pomocy i wspierania się u 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w zajęciach w ramach samopomocowej grupy wsparcia w KIS 

- nabycie umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań prospołecznych, kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej  u 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych w KIS 

- nabycie umiejętności z zakresu podstawowych zasad obsługi komputera i internetu przez 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w zajęciach Komputerowe ABC

- nabycie wiedzy na temat możliwości i form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego przez 12 uczestników poprzez  uczestnictwo w zajęciach integracyjnych promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego w KIS w 

- nabycie umiejętności z zakresu racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania CV, listu motywacyjnego, pism urzędowych, podań, poznanie podstaw prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, administracyjnej, umiejętności autoprezentacji, korzystania z komputera i Internetu u 12 uczestników poprzez uczestnictwo w warsztatach edukacji społecznej i zawodowej w KIS 

- nabycie, podniesienie lub odświeżenia kwalifikacji zawodowych u 12 uczestników poprzez uczestnictwo w kursach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe w KIS w okresie 

Wielosektorowe partnerstwo z udziałem Klubu Integracji Społecznej organizatorem Gminnego Dnia Dziecka w Wierzbicy

Malowanie twarzy, lepienie z masy solnej, modeliny i plasteliny, kolorowe baloniki, dmuchane zamki i zjeżdżalnie to niektóre z atrakcji z których mogły korzystać dzieci i młodzież z Gminny Wierzbica na obchodach Dnia Dziecka 1 czerwca. 

W organizację imprezy włączyli się gminni partnerzy na co dzień pracujący w różnych sferach życia społecznego. I tak oprócz gospodarza - Wójta Gminy Wierzbica, wielką rolę odegrali uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy.

Uczestnicy festynu bawili się na obiektach Integracyjnego Centrum Rekreacyjno– Sportowego. Impreza rozpoczęła się oczywiście od złożenia serdecznych życzeń dla dzieci oraz zaproszenia ich do korzystania z przygotowanych atrakcji. Dla uczestników zabawy przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, stoisko z kolorowymi tatuażami, watą cukrową, stoły tematyczne, a na nich m.in.: papieroplastyka, malowanie kamyków, lepienie z masy solnej i maski karnawałowe. Dla tych, którzy lubią rywalizację zostały zorganizowane gry i zabawy z animatorem oraz miniturniej piłki nożnej. Animatorów zajęć tematycznych wspierali uczestnicy KIS, dla których było to nowe i ważne doświadczenie. 

Po zabawie panie z grupy kulinarnej KIS wspólnie ze spółdzielcami Spółdzielni Socjalnej Miranna  zapraszały wszystkich na poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek i słodyczy. 

Z kolei dla posiadaczy rowerów zorganizowano znakowanie rowerów przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz Posterunku Policji w Sawinie.

Zabawa trwałą do późnych godzin popołudniowych i sprawiła wiele radości zarówno uczestnikom jak i organizatorom. 

Zakończenie edycji KIS 2014

abc

W dniu 9 grudnia 2014 roku  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, korzystając z uprzejmości Pana Wójta Gminy Wierzbica, zorganizowało w sali konferencyjnej Urzędu Gminy spotkanie podsumowujące realizację projektu

   „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2013-2014” Zadanie współfinansowane przez MPiPS.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań projektowych, służyło promocji KIS, w którym uczestniczą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, było okazją do wyróżnienia postaw osób, które podjęły trud zmiany swojego życia, które aktywnie uczestniczyły w zaproponowanych formach reintegracji.

Bardzo cieszymy się, że czas na spotkanie z uczestnikami Klubu znaleźli nie tylko pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z Panią Kierownik Jadwigą Tywoniuk, ale również przedstawiciele Samorządu z Panem Wójtem Andrzejem Chrzastowskim oraz przedstawiciele Rady Gminy z Panem Krzysztofem Wojewódzkim – Przewodniczącym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia zajęć w KIS oraz mieli okazję podzielić się refleksjami na temat celowości organizowania tego typu wsparcia.

 

Spotkanie przebiegło w miłej przedświątecznej atmosferze, były życzenia i co najważniejsze plany na przyszłość.  Zapraszamy do galerii.

Czytaj więcej...

PIERWSZY JARMARK AKTYWNOŚCI KOBIET - Żmudź-powiat chełmski

Dnia 27 lipca na boisku przy Szkole Podstawowej w Żmudzi odbędzie się 

Pierwszy Jarmark Aktywności Kobiet.

Celem jarmarku jest prezentacja działalności społecznej i kulturalnej KOBIET z gmin powiatu chełmskiego.

W programie przewidziano bardzo dużo atrakcji w tym KONKURSY dla dzieci i dorosłych.

Organizatorem spotkania jest Wójt Gminy Żmudź oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”.

Startujemy o godzinie 13:00

 

Serdecznie zapraszamy

 

Uroczyste podsumowanie projektów w Klubie Integracji Społecznej w Wierzbicy (powiat chełmski)

 

W Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy dnia 10 grudnia podczas „Spotkania Wigilijnego” odbyło się uroczyste podsumowanie projektów: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” - edycja 2011-2015 oraz usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 7 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy związanej z realizacją projektu pt.: „Wspólna sprawa wspólne dobro”. 

Czytaj więcej...

Skrzydlaci goście w Klubie Integracji Społecznej PAPUGI

 

„Gadułami są papugi,
mają język ciut za długi.
Gdy powierzysz im sekrecik,
zaraz fama w świat poleci,
bo te ptaki, tak już mają,
co usłyszą powtarzają”.

Dzieci zaprosiły swoje zaprzyjaźnione skrzydlaki do Klubu Integracji Społecznej w Wierzbicy - zabawa była przednia gdyż kolorowe papużki cały swój pobyt w KIS spędziły na głowach dzieci -nikt się nie martwił że któraś z nich gdzieś sobie odleci…

Czytaj więcej...

Święto plonów w wierzbicy

 

16 września 2012 r. na obiektach Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Wierzbicy odbyły się dożynki Gminne. Uczestniczki Klubu Integracji Społecznej miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności manualnych nabytych podczas zajęć.Dożynki rozpoczęła msza święta w intencji rolników. Po nabożeństwie rozpoczęły się występy gości. Kolejnym punktem była „Biesiada z Cykadami”, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, jak również Turniej Sołectw.

Czytaj więcej...

Konkurs „Moje wymarzone wakacje”

 

Dnia 6 sierpnia w Klubie Integracji Społecznej mającym siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy odbył się konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje”. W konkursie wzięły udział dzieci uczestników KIS-u. Wręczenie dyplomów uczestnikom zabawy odbyło się 8 sierpnia z rąk Wiceprezesa Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” Pani Edyty Deszczka.

dsc03032 320x213

 

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour