Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

KIS Dubienka

Od  sierpnia 2011 r. dziesięcioosobowa grupa kobiet (mieszkanki gminy Dubienka) zadeklarowała swój udział w Klubie Integracji Społecznej w Dubience.

Już w pierwszych dniach sierpnia odbyły się  zajęcia w ramach realizacji zadania publicznego „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour