Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Klub Integracji Społecznej rozpoczyna działalność w Dubience

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w Dubience rozpoczęło realizację projektu pt: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych". W związku z tym zapraszamy  zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 18 lipca (poniedziałek) o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience.


  

 Zaproszenie kierujemy w szczególności do bezrobotnych kobiet z terenu gminy Dubienka, które chcą podjąć działania zmierzające do aktywizacji zawodowej poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej prowadzonym przez SWAS Stella.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione:

  1. Odpowiednio dobrane treści szkoleń oraz specjalistyczna kadra,
  2. Odpowiednie warunki szkoleń,
  3. Materiały dydaktyczne,
  4. Spotkania integrujące całe rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
  5. Wszyscy zostaną wyposażeni w sprzęt niezbędny do podjęcia aktywności zawodowej na stanowisku opiekun środowiskowy (ubranie, drobny sprzęt - ciśnieniomierz, glukometr itp., środki czystości i inne materiały przydatne w pracy),
  6. Udział w pracach społecznie użytecznych zorganizowanych na terenie Gminy Dubienka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu".

Partnerami w realizacji działań są: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubience

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour