Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Zajęcia edukacyjno-integracyjne w Krasnobrodzie

Dnia 15-17.09.2011 r. odbyło się spotkanie integracyjno – edukacyjne w ramach wzmocnienia kontaktów Klubu Integracji Społecznej z pracodawcami, promocja idei zatrudnienia socjalnego. Uczestniczki KIS Dubienka na spotkaniu wyjazdowym mogły  powymieniać swoje doświadczenia m in. z uczestnikami grupy KIS Zamość.

 

 

 

 

 

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour