Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

SWAS Stella na spotkaniu OPS w PUP w Chełmie

Spotkanie przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu chełmskiego zorganizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie było okazją do promocji działań naszego Stowarzyszenia w obszarze zatrudnienia socjalnego.

 

Pani Prezes Magdalena Nadolska przedstawiła założenia projektu pod tytułem: Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych realizowanego na terenie gminy Dubienka współfinansowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”

Działający przy Stowarzyszeniu Klub Integracji Społecznej był określony przez Panią Dyrektor Alicję Nawrocką jako dobra praktyka i wzór do naśladowania w innych gminach.

 

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour