Moja Nowa Szansa - Kontakt

Realizator projektu:

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej
„Stella”
Ul. Zawalna 21, 22-145 Dubienka
KRS 0000385115, NIP 563-24-13-006, REGON 060760974
Tel.:605683633, 509681359, 507185857

 

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Dubience,
ul.. I Armii Wojska Polskiego 3

Dodatkowe informacje