Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

Konwent CIS / KIS na posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy
i Polityki Społecznej – Podziękowania dla Pani Jolanty Ślązak-Chabros i Pani Krystyny Wyrwickiej

Przedstawiciele Rady Programowej Konwentu CIS/KIS uczestniczyli na zaproszenie Pani Jolanty Ślązak – Chabros, Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
w posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej, którego jednym z punktów obrad była ocena stanu realizacji projektów systemowych EFS w obszarze pomocy i integracji społecznej. W posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej uczestniczyła Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, który jest departamentem inicjującym w odniesieniu do kliku projektów systemowych w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Rada Programowa Konwentu miała okazję zapoznać się z informacją Dyrektora CRZL oraz Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS na temat projektu systemowego 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej”, którego zakres merytoryczny dotyczy budowania lokalnych systemów współpracy we wdrażaniu i korzystaniu z usług reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt ten powinien zostać uruchomiony pod koniec 2009 r.

Rada Pomocy Społecznej poparła stanowisko Konwentu CIS / KIS, przyjmując stosowną uchwałę
o niezwłoczne podjęcie przez kierownictwo ministerstwa pracy i polityki społecznej decyzji w sprawie rozpoczęcia lub wycofania tego projektu z planów działań.

Tą drogą Rada Programowa Konwentu pragnie podziękować Pani Jolancie Ślązak-Chabros oraz Pani Krystynie Wyrwickiej za umożliwienie przedstawienia dorobku centrów i klubów integracji społecznej, misji ich działania oraz celu włączenia się w realizację projektu 1.48.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour