Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

KLUB INTEGRAJI SPOŁECZNEJ ŻMUDŹ 2012 r.

 

Od 22 sierpnia w Żmudzi rozpoczęto realizację projektu „Każdy potrafi zrobić wiele jeśli tylko spróbuje”.

Projekt skierowany jest do osób które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a w1 28
rezultacie przygotować się do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Uczestnicy projektu objęci są kompleksowym zakresem reintegracji społecznej i zawodowej. Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. W ramach tejże reintegracji są realizowane warsztaty integracyjne, akademia motywacji, zarządzanie własnym wizerunkiem, doradztwo zawodowe, poradnictwo socjalne i pedagogiczne, jak i również poradnictwo z zakresu promocji zdrowia.


 


 

 

Natomiast reintegracja zawodowa ma na celu odbudować i podtrzymać zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Zajęcia z reintegracji zawodowej obejmują szkolenia uzupełniające – zawodowe „ABC Przedsiębiorczości”, „Obsługa kas fiskalnych” oraz szkolenia zawodowe wg. indywidualnych zainteresowań grupy docelowej tj. „Bukieciarstwo z elementami decoupeage”, „Wizaż i stylizacja paznokci”, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym”.

Celem szkolenia jest nabycie wiadomości i umiejętności praktycznych w dziedzinie bukieciarstwa i decoupeage.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy zawodzie wizażystki oraz manikiurzystki.

 


fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour