Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Szkolenie warsztatowe „Samorząd” w powiecie chełmskim

odbyło się w dniach 19 i 23.03.2013 r. w gminie Wierzbica.


Szkolenie obejmowało 4 moduły tematyczne:

Podczas warsztatów integracyjnych uczestniczki projektu miały możliwość lepszego poznania się, jak również przygotowania się do współpracy. Realizacja warsztatów służyła poznaniu i integrowaniu członków grupy.                                          

KOBIETY, DEMOKRACJA, SAMORZĄD to bardzo ciekawa tematyka podjęta podczas szkolenia. Uczestniczki projektu poznały:

- zasady działania samorządu,

- zakres działania i zadania gminy,

- metody skutecznej współpracy z samorządem,

- czym jest dialog społeczny? - wyzwanie dla kobiet.

Edukacja i budowanie networków czyli wzajemnych sieci wsparcia to kolejne zagadnienie szkoleniowe. Uczestniczki poznały prawa i obowiązki obywatela, metody wykorzystywane podczas rozmów z władzą na poziomie lokalnym, jak również zostały merytorycznie przygotowane do spotkań z samorządem.

Czy informacje dostępne na stronach internetowych mogą nam pomóc w codziennej aktywności i relacjach z samorządem? – to było pierwsze pytanie skierowane do grupy docelowej projektu podczas szkolenia z użyciem komputera. Uczestniczki miały możliwość nabycia umiejętności korzystania z komputera jako wsparcie aktywności obywatelskiej i pomoc w dialogu z samorządem. Nauczyły się zakładania profili facebookowych i miały możliwość spróbowania rejestracji danych organizacji na www.ngo.pl. Ważnym elementem szkolenia było przeprowadzenie analizy gminnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi dostępnych na stronach internetowych gmin.

 

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour