Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Szkolenie warsztatowe „Samorząd” w powiecie chełmskim

odbyło się w dniach 19 i 23.03.2013 r. w gminie Wierzbica.


Szkolenie obejmowało 4 moduły tematyczne:

Podczas warsztatów integracyjnych uczestniczki projektu miały możliwość lepszego poznania się, jak również przygotowania się do współpracy. Realizacja warsztatów służyła poznaniu i integrowaniu członków grupy.                                          

KOBIETY, DEMOKRACJA, SAMORZĄD to bardzo ciekawa tematyka podjęta podczas szkolenia. Uczestniczki projektu poznały:

- zasady działania samorządu,

- zakres działania i zadania gminy,

- metody skutecznej współpracy z samorządem,

- czym jest dialog społeczny? - wyzwanie dla kobiet.

Czytaj więcej...

WARSZTATY WYJAZDOWE –RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

W ramach partnerskiej współpracy Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” ze Stowarzyszeniem „Nowa Szansa” w Zamościu realizujących oddzielne zadania publiczne „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” w dniach 20-22 września 2012 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe do Krasnobrodu. Spotkanie miało na celu m.in. zapoznania uczestników projektu ze strukturami organizacyjnymi innych KIS, spółdzielni socjalnej, oraz stowarzyszeń.

 

P9210076 1024x768

Czytaj więcej...

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Klubów Integracji Społecznej (Wierzbica-Żmudź)

Dnia 03.10.2012 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe do Nasutowa. Było to spotkanie integracyjno-edukacyjne Klubów Integracji Społecznej (Wierzbica-Żmudź) w ramach wzmocnienia kontaktów oraz promocji idei zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy KIS na spotkaniu wyjazdowym mogli powymieniać się doświadczeniem oraz zapoznać się z działalnością Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego.

pa030271 1024x768 


Czytaj więcej...

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

Na przełomie wrzesień-październik 2012 r. w KIS Wierzbica odbyły się warsztaty z zakresu wykonywania prac porządkowych oraz pielęgnacji terenów zielonych.

 

Celem zajęć było teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Planowanie i organizacja pracy.

025 1024x768

Czytaj więcej...

KLUB INTEGRAJI SPOŁECZNEJ ŻMUDŹ 2012 r.

 

Od 22 sierpnia w Żmudzi rozpoczęto realizację projektu „Każdy potrafi zrobić wiele jeśli tylko spróbuje”.

Projekt skierowany jest do osób które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a w1 28
rezultacie przygotować się do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Uczestnicy projektu objęci są kompleksowym zakresem reintegracji społecznej i zawodowej. Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. W ramach tejże reintegracji są realizowane warsztaty integracyjne, akademia motywacji, zarządzanie własnym wizerunkiem, doradztwo zawodowe, poradnictwo socjalne i pedagogiczne, jak i również poradnictwo z zakresu promocji zdrowia.


 


Czytaj więcej...

Konwent 2012 - podsumowanie

 

Październik 2012 r., jesienną porą - można nawet zaryzykować stwierdzenie „że tradycyjnie”, członkowie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej spotkali się na kolejnym zjeździe w Białobrzegach k/Legionowa, podsumowując roczną swoją działalność, licząc od daty powołania platformy współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Organizatorem II Zjazdu było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” w Dubience, powiat chełmski, prowadzące klub integracji społecznej. Współpartnerem organizacyjnym był Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.
 

Czytaj więcej...

Konwent

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Serdecznie zapraszają na

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

który odbędzie się w dniu 15-16 października 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowym
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, ul. Wczasowa 15a, 05 – 127 Białobrzegi

 

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

Konwent CIS / KIS na posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy
i Polityki Społecznej – Podziękowania dla Pani Jolanty Ślązak-Chabros i Pani Krystyny Wyrwickiej

Przedstawiciele Rady Programowej Konwentu CIS/KIS uczestniczyli na zaproszenie Pani Jolanty Ślązak – Chabros, Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
w posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej, którego jednym z punktów obrad była ocena stanu realizacji projektów systemowych EFS w obszarze pomocy i integracji społecznej. W posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej uczestniczyła Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, który jest departamentem inicjującym w odniesieniu do kliku projektów systemowych w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Rada Programowa Konwentu miała okazję zapoznać się z informacją Dyrektora CRZL oraz Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS na temat projektu systemowego 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej”, którego zakres merytoryczny dotyczy budowania lokalnych systemów współpracy we wdrażaniu i korzystaniu z usług reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt ten powinien zostać uruchomiony pod koniec 2009 r.

Rada Pomocy Społecznej poparła stanowisko Konwentu CIS / KIS, przyjmując stosowną uchwałę
o niezwłoczne podjęcie przez kierownictwo ministerstwa pracy i polityki społecznej decyzji w sprawie rozpoczęcia lub wycofania tego projektu z planów działań.

Tą drogą Rada Programowa Konwentu pragnie podziękować Pani Jolancie Ślązak-Chabros oraz Pani Krystynie Wyrwickiej za umożliwienie przedstawienia dorobku centrów i klubów integracji społecznej, misji ich działania oraz celu włączenia się w realizację projektu 1.48.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour