Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Plan pracy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018

Zajęcia będą odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu we wtorek i piątek

Tematyka zajęć:

Usługi indywidualne

1. Poradnictwo psychologiczne

2. Poradnictwo prawne

Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne

Prawa konsumenta

3. Poradnictwo pedagogiczne

4. Doradztwo zawodowe

5. poradnictwo socjalne

6. Przedsiębiorczość

7. Inne poradnictwo ind wg potrzeb

VI - IX

Usługi grupowe

1. Samopomocowa grupa wsparcia 

2. Warsztaty psychoedukacyjne

3. Zajęcia integracyjne promujące alternatywne spędzanie czasu wolnego

Warsztaty edukacji społecznej i zawodowej

1. Nauka pisania CV i listu motywacyjnego, aktywne poszukiwanie pracy, kontakt z pracodawcą

2. Prezentacja i analiza dostepnych instrumentów rynku pracy, FP

3. Wielowymiarowość ES -cechy, cele przedsiębiorstw społecznych. Funkcjonowanie podmiotów ES, dobre praktyki -SS, KIS, CIS

4. Budżet domowy - potrzeby a możliwości

5. Planowanie własnego budżetu -zarządzanie wydatkami, potrzeby i niezbędne wydatki w rodzinie

6. Prawo na co dzień - Problemy socjalne, problemy rodzinne, problemy lokalowe

7. Zasady sporządzania pism w różnych sprawach administracyjnych

8. ABC Przedsiębiorczości- tworzenie spóldzielni socjalnej, innych podmiotów ES, indywidualna działalność gospodarcza, Otoczenie wsparcia podmiotów ES

9. ABC Przedsiębiorczości, biznesoplan na przykładzie wniosku o przyznanie dotacji PUP praktyczne aspekty prowadzenia spółdzielni socjalnej - zajęcia warsztatowe 

10. Autodiagnoza

11. ABC obsługi komputera

Kursy podnoszace kwalifikacje zawodowe

1. Pomoc kuchenna (zajęcia teoretyczno-praktyczne)

2. Pracownik gospodarczy

VI - XIII

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour