Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Dnia 20 sierpnia przy Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyły się warsztaty plenerowe dla uczestników projektu i osób z najbliższego środowiska, mające na celu wymianę  doświadczeń, zapobiegających izolacji i jednocześnie służące integracji i wzmocnieniu kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług zatrudnienia socjalnego. 

Ponadto uczestniczki nabyły wiedzę na temat możliwości i form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego.

Poczęstunek przy ognisku przygotowały uczestniczki Klubu Integracji Społecznej.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour