Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

EDUKACYJNO-METODYCZNE WARSZTATY WYJAZDOWE

W ramach wzmocnienie i rozszerzenie wielosektorowej międzyinstytucjonalnej współpracy w dniach 13-14.10.2018 roku zorganizowano  edukacyjno- metodyczne warsztaty wyjazdowe. 

Celem warsztatów było wypracowanie nowego kształtu partnerstwa, sformułowanie celów, wizji i misji, wprowadzenie korekt do umowy partnerskiej oraz systemu monitoringu i ewaluacji, przegląd form działania. Formuła wyjazdowa miała na celu stworzenie warunków równej pozycji sygnatariuszy, bez dominacji instytucjonalnej. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń z sygnatariuszami partnerstw działających w podobnej formule, zawiązywanych w ramach realizacji pilotaży MLW.

Partnerstwo - Nowe horyzonty aktywnej integracji

Szanowni Państwo

Dla przeprowadzenia analizy stanu dotychczasowej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Wierzbica (powiat chełmski, woj. Lubelskie) zostaną zastosowane wybrane metody i techniki badań ewaluacyjnych, uproszczone w swej konstrukcji do minimum. Z uwagi na fakt, że w Gminie Wierzbica partnerstwo instytucjonalne funkcjonuje już kilka lat, prowadzona analiza wpisuje się w tzw. ewaluację mid-term, która prowadzona jest w trakcie trwania danego przedsięwzięcia. Ten rodzaj ewaluacji pozwala ocenić poszczególnego etapy, a także wskazać nie tylko ich rezultaty ale przede wszystkim stwarza możliwość modyfikacji działań, tak aby lepiej spełniono cele (oczekiwania). Celem pracy Zespołu Ewaluacyjnego, działającego w ramach niniejszego projektu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na fakt działania instytucjonalnego partnerstwa na terenie Gminy Wierzbica oraz nakłonienie Interesariuszy do jego utrzymania. W ramach prac analitycznych pośrednim (jednakowoż jednak ważnym) efektem będzie określenie dla Partnerstwa nowych obszarów zainteresowań oraz form wzajemnej współpracy. Aby ten cel osiągnąć, Zespół Ewaluacyjny zastosuje kilka nieskomplikowanych narzędzi analitycznych w ramach badania ewaluacyjnego, a następnie dokona podsumowania uzyskanych wyników stanu funkcjonowania Partnerstwa w Gminie Wierzbica w specjalnym opracowaniu, prezentującym także katalog dobrych praktyk partnerstwa. Obszar badania ewaluacyjnego jest podzielony na dwa tematy:

- Temat 1: Stan funkcjonowania Partnerstwa 

- Temat 2: Partnerstwo w opinii mieszkańców Gminy Wierzbica.  

Pytania na jakie Zespół Ewaluacyjny zamierza uzyskać odpowiedzi w zależności od wskazanego wyżej tematu sformułowano następująco:

Temat 1

1. Pozycja w Partnerstwie zajmowana przez daną instytucję/podmiot i czy jest możliwa jej poprawa/zmiana.

2. Bariery wewnątrz Partnerstwa i możliwość ich likwidacji/zminimalizowania.

3. Rozwój nowych obszarów zainteresowania Partnerstwa (np. w perspektywie do 3 lat)?

Temat 2

1. Czy Partnerstwo wpisało się trwale jako inicjator lokalnej aktywności?

2. Czy Partnerstwo jest otwartą formułą dla indywidualnych osób, mieszkańców chcących uczestniczyć w aktywności lokalnej?

3. Czego oczekują mieszkańcy Gminy Wierzbica od Partnerstwa w najbliższej przyszłości (np. do 3 lat)?

Każdy z tych tematów poddany będzie oddzielnej analizie przy zastosowaniu specjalnie skonstruowanych narzędzi w postaci kwestionariuszy ankietowych.

Zapraszamy do udziału w badaniach

Ankiety do pobrania tutaj: członkowska samoocena partnerstwa, indywidualny wywiad.

Proszę o przekazanie wypełnionych ankiet na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do udziału w badaniach 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour