Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

EDUKACYJNO-METODYCZNE WARSZTATY WYJAZDOWE

W ramach wzmocnienie i rozszerzenie wielosektorowej międzyinstytucjonalnej współpracy w dniach 13-14.10.2018 roku zorganizowano  edukacyjno- metodyczne warsztaty wyjazdowe. 

Celem warsztatów było wypracowanie nowego kształtu partnerstwa, sformułowanie celów, wizji i misji, wprowadzenie korekt do umowy partnerskiej oraz systemu monitoringu i ewaluacji, przegląd form działania. Formuła wyjazdowa miała na celu stworzenie warunków równej pozycji sygnatariuszy, bez dominacji instytucjonalnej. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń z sygnatariuszami partnerstw działających w podobnej formule, zawiązywanych w ramach realizacji pilotaży MLW.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour