Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" od 1 czerwca br. realizuje projekt

pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016” . Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Jest to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie dotyczący zatrudnienia socjalnego.

 

                Projekt obejmuje wdrożenie zaprogramowanego lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej z wykorzystaniem KIS przy zapewnieniu  minimalnego poziomu jakości usług oraz efektów w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia uczestników projektu.

                Zadanie jest realizowane na terenie Gminy Żmudź. Uczestnicy to 12 kobiet z terenu gminy Żmudź, które w ramach kontraktu socjalnego dostały skierowanie  do uczestnictwa w KIS.

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour